Thương hiệu
Thương hiệu
Mức giá
Mức giá

Laptop Workstation

8GB (4 khe, full 32gb) SSD: 256GB
16,200,000đ
Có 3 phiên bản cấu hình
8GB (4 khe, full 32gb) SSD: 256GB
9,300,000đ
Có 4 phiên bản cấu hình
Giảm 200,000đ
4GB hoặc 8GB (2 khe, full 16gb) SSD: 128GB
8,200,000đ 8,400,000đ
Có 2 phiên bản cấu hình
8GB (4 khe, full 32gb) SSD: 256GB
19,300,000đ
Có 2 phiên bản cấu hình
8GB (1 khe, full 8gb) HDD: 500GB/ SSD: 128GB
6,100,000đ
Có 2 phiên bản cấu hình
16GB (4 khe, full 32gb) SSD: 256GB
23,000,000đ
Có 4 phiên bản cấu hình
8GB (4 khe, full 32gb) SSD: 240GB
16,500,000đ
Có 2 phiên bản cấu hình
8GB (4 khe, full 32gb) SSD: 256GB
13,200,000đ
Có 2 phiên bản cấu hình
Xem thêm 10 sản phẩm