Thương hiệu
Thương hiệu
Mức giá
Mức giá

Laptop trên 12 triệu

16GB (4 khe, full 32gb) SSD: 256GB
20,800,000đ
Có 1 phiên bản cấu hình
8GB (4 khe, full 32gb) SSD: 256GB
17,300,000đ
Có 1 phiên bản cấu hình
8GB (2 khe, full 16gb) SSD: 240GB
13,800,000đ
Có 1 phiên bản cấu hình
16GB (4 khe, full 32gb) SSD: 256GB
17,800,000đ
Có 1 phiên bản cấu hình
8GB (4 khe, full 32gb) SSD: 256GB
19,000,000đ
Có 1 phiên bản cấu hình
8GB (4 khe, full 32gb) SSD: 256GB
14,000,000đ
Có 1 phiên bản cấu hình
8GB (4 khe, full 32gb) SSD: 256GB
15,700,000đ
Có 1 phiên bản cấu hình
8GB (4 khe, full 32gb) SSD: 512GB
12,700,000đ
Có 1 phiên bản cấu hình
Xem thêm 10 sản phẩm