Thương hiệu
Thương hiệu
Mức giá
Mức giá

Laptop trên 12 triệu

8GB (4 khe, full 32gb) SSD: 256GB
15,600,000đ
Có 3 phiên bản cấu hình
8GB hoặc 16GB (4 khe, full 32GB) SSD: 120GB/ SSD: 256GB
11,800,000đ
Có 2 phiên bản cấu hình
8GB (4 khe, full 32gb) SSD: 256GB
19,300,000đ
Có 2 phiên bản cấu hình
16GB (4 khe, full 32gb) SSD: 256GB
23,000,000đ
Có 4 phiên bản cấu hình
8GB (4 khe, full 32gb) SSD: 240GB
16,500,000đ
Có 2 phiên bản cấu hình
8GB (4 khe, full 32gb) SSD: 256GB
13,200,000đ
Có 2 phiên bản cấu hình
8GB (4 khe, full 32gb) SSD 128GB + HDD 500GB
13,900,000đ
Có 1 phiên bản cấu hình
16GB (2 khe, full 32gb) SSD: 512GB
25,000,000đ
Có 1 phiên bản cấu hình