Thương hiệu
Thương hiệu
Mức giá
Mức giá

Laptop trên 12 triệu

8GB (2 khe, full 16gb) SSD: 128GB
16,200,000đ
Có 1 phiên bản cấu hình
8GB (1 khe, full 8gb) SSD: 256GB
14,600,000đ
Có 1 phiên bản cấu hình
16GB (2 khe, full 16gb) SSD: 512GB
16,200,000đ
Có 2 phiên bản cấu hình
8GB (2 khe, full 16gb) SSD: 128GB
16,200,000đ
Có 1 phiên bản cấu hình
8GB (2 khe, full 16gb) SSD: 128GB
13,700,000đ
Có 1 phiên bản cấu hình
16GB (4 khe, full 32gb) SSD: 256GB
20,800,000đ
Có 1 phiên bản cấu hình
8GB (4 khe, full 32gb) SSD: 256GB
17,300,000đ
Có 1 phiên bản cấu hình
16GB (4 khe, full 32gb) SSD: 256GB
17,800,000đ
Có 1 phiên bản cấu hình
Xem thêm 14 sản phẩm