Thương hiệu
Thương hiệu
Mức giá
Mức giá

Laptop 10 đến 12 triệu

8GB (4 khe, full 32gb) SSD: 128GB
10,800,000đ
Có 1 phiên bản cấu hình
4GB (4 khe, full 32gb) SSD: 256GB
11,600,000đ
Có 1 phiên bản cấu hình
4GB (4 khe, full 32gb) SSD: 128GB
10,800,000đ
Có 1 phiên bản cấu hình
12GB (2 khe, full 16gb) SSD: 128GB
10,800,000đ
Có 1 phiên bản cấu hình
8GB (2 khe, full 16gb) SSD: 256GB
11,600,000đ
Có 1 phiên bản cấu hình
8GB (2 khe, full 16gb) SSD: 256GB
10,600,000đ
Có 1 phiên bản cấu hình
8GB (2 khe, full 16gb) SSD: 256GB
11,700,000đ
Có 1 phiên bản cấu hình
8GB (2 khe, full 16gb) SSD: 128GB
11,300,000đ
Có 1 phiên bản cấu hình
Xem thêm 12 sản phẩm