Thương hiệu
Thương hiệu
Mức giá
Mức giá

Laptop 10 đến 12 triệu

8GB (2 khe, full 16gb) SSD: 128GB
9,200,000đ
Có 2 phiên bản cấu hình
8GB (2 khe, full 16gb) SSD: 256GB
10,800,000đ
Có 1 phiên bản cấu hình
Giảm 1,000,000đ
8GB (4 khe, full 32gb) SSD: 256GB
8,500,000đ 9,500,000đ
Có 2 phiên bản cấu hình
8GB (2 khe, full 16gb) SSD: 256GB
9,400,000đ
Có 1 phiên bản cấu hình
8GB (4 khe, full 32gb) SSD: 128GB
8,400,000đ
Có 2 phiên bản cấu hình
8GB (2 khe, full 32gb) SSD: 256GB
9,300,000đ
Có 3 phiên bản cấu hình
Giảm 200,000đ
8GB (4 khe, full 32gb) SSD: 128GB/ SSD:256GB
9,300,000đ 9,500,000đ
Có 5 phiên bản cấu hình
4GB onboard (trong đó 4GB onboard+1 khe rời), hoặc 8GB (trong đó 4GB onboard+4GB rời) (full 12gb) SSD: 120GB/ SSD: 256GB
8,400,000đ
Có 2 phiên bản cấu hình
Xem thêm 3 sản phẩm