Thương hiệu
Thương hiệu
Mức giá
Mức giá

Laptop theo nhu cầu

4GB (1 khe, full 4gb) SSD 120GB
3,800,000đ
Có 1 phiên bản cấu hình
Giảm 200,000đ
4GB (2 khe, full 16gb) SSD: 128GB
6,000,000đ 6,200,000đ
Có 1 phiên bản cấu hình
8GB (1 khe, full 8gb) HDD: 320GB
3,000,000đ
Có 1 phiên bản cấu hình
Giảm 700,000đ
4GB hoặc 8GB (2 khe, full 16gb) SSD: 128GB
6,200,000đ 6,900,000đ
Có 2 phiên bản cấu hình
8GB (2 khe, full 16gb) SSD: 128GB
8,200,000đ
Có 1 phiên bản cấu hình
4GB (1 khe, full 4gb) SSD 120GB
6,200,000đ
Có 1 phiên bản cấu hình
4GB (1 khe, full 4gb) HDD: 320GB
4,100,000đ
Có 1 phiên bản cấu hình
Giảm 600,000đ
4GB (2 khe, full 16gb) SSD: 128GB
6,200,000đ 6,800,000đ
Có 1 phiên bản cấu hình
Xem thêm 92 sản phẩm