Thương hiệu
Thương hiệu
Mức giá
Mức giá

Laptop theo hãng

4GB (2 khe, full 16gb) HDD: 320GB
4,900,000đ
Có 1 phiên bản cấu hình
4GB (2 khe, full 16gb) HDD 250GB
3,300,000đ
Có 1 phiên bản cấu hình
8GB (4 khe, full 32gb) SSD: 128GB
8,400,000đ
Có 2 phiên bản cấu hình
Giảm 100,000đ
4GB (4 khe, full 32gb) SSD: 180GB
6,800,000đ 6,900,000đ
Có 2 phiên bản cấu hình
4GB (2 khe, full 16gb) HDD 750GB
5,800,000đ
Có 1 phiên bản cấu hình
4GB (2 khe, full 16gb) HDD 250GB
3,400,000đ
Có 1 phiên bản cấu hình
4GB (2 khe, full 16gb) HDD: 320GB
3,400,000đ
Có 1 phiên bản cấu hình
4GB (2 khe, full 16gb) HDD 250GB
3,800,000đ
Có 1 phiên bản cấu hình
Xem thêm 108 sản phẩm