Thương hiệu
Thương hiệu
Mức giá
Mức giá

Laptop 5 đến 7 triệu

8GB (4 khe, full 32gb) SSD: 128GB
5,800,000đ
Có 1 phiên bản cấu hình
8GB (4 khe, full 32gb) SSD: 256GB
7,800,000đ
Có 2 phiên bản cấu hình
4GB (1 khe, full 4gb) SSD: 128GB
5,400,000đ
Có 1 phiên bản cấu hình
5,400,000đ
Có 1 phiên bản cấu hình
4GB (2 khe, full 16gb) SSD: 128GB
5,800,000đ
Có 1 phiên bản cấu hình
4GB (2 khe, full 16gb) SSD: 256GB
7,900,000đ
Có 1 phiên bản cấu hình
8GB (2 khe, full 16gb) SSD: 128GB
5,600,000đ
Có 1 phiên bản cấu hình
Xem thêm 30 sản phẩm