Thương hiệu
Thương hiệu
Mức giá
Mức giá

Laptop 5 đến 7 triệu

8GB (2 khe, full 16gb) SSD: 128GB
6,200,000đ
Có 1 phiên bản cấu hình
6 GB SSD: 128GB
7,400,000đ
Có 1 phiên bản cấu hình
4GB (2 khe, full 16gb) SSD: 128GB
6,600,000đ
Có 1 phiên bản cấu hình
Giảm 1,000,000đ
4GB (1 khe, full 4gb) SSD: 128GB
7,500,000đ 8,500,000đ
Có 1 phiên bản cấu hình
4GB (2 khe, full 16gb) SSD: 128GB
6,000,000đ
Có 1 phiên bản cấu hình
4GB (2 khe, full 16gb) SSD 120GB
8,200,000đ
Có 1 phiên bản cấu hình
4GB (2 khe, full 16gb) SSD 120GB
7,200,000đ
Có 1 phiên bản cấu hình
Giảm 200,000đ
4GB hoặc 8GB (2 khe, full 16gb) SSD: 180GB
7,100,000đ 7,300,000đ
Có 3 phiên bản cấu hình
Xem thêm 35 sản phẩm