Thương hiệu
Thương hiệu
Mức giá
Mức giá

Laptop 5 đến 7 triệu

Giảm 1,000,000đ
4GB (1 khe, full 4gb) SSD: 128GB
7,500,000đ 8,500,000đ
Có 1 phiên bản cấu hình
4GB (2 khe, full 16gb) SSD: 128GB
6,400,000đ
Có 1 phiên bản cấu hình
4GB (2 khe, full 16gb) SSD: 128GB
5,900,000đ
Có 1 phiên bản cấu hình
Giảm 400,000đ
4GB (2 khe, full 16gb) SSD: 128GB
5,600,000đ 6,000,000đ
Có 1 phiên bản cấu hình
4GB (2 khe, full 16gb) HDD: 500GB
6,800,000đ
Có 2 phiên bản cấu hình
4GB (2 khe, full 16gb) SSD 120GB
8,200,000đ
Có 1 phiên bản cấu hình
4GB (2 khe, full 16gb) SSD 120GB
7,200,000đ
Có 1 phiên bản cấu hình
Giảm 400,000đ
4GB hoặc 8GB (2 khe, full 16gb) SSD: 180GB
6,900,000đ 7,300,000đ
Có 3 phiên bản cấu hình
Xem thêm 47 sản phẩm