Thương hiệu
Thương hiệu
Mức giá
Mức giá

Laptop 5 đến 7 triệu

4GB (2 khe, full 16gb) SSD: 128GB
5,800,000đ
Có 1 phiên bản cấu hình
4GB (2 khe, full 16gb) SSD: 256GB
7,900,000đ
Có 1 phiên bản cấu hình
8GB (2 khe, full 16gb) SSD: 128GB
5,600,000đ
Có 1 phiên bản cấu hình
4GB (2 khe, full 16gb) SSD: 256GB
7,600,000đ
Có 1 phiên bản cấu hình
4GB (2 khe, full 16gb) SSD: 128GB
6,800,000đ
Có 1 phiên bản cấu hình
4GB (2 khe, full 16gb) SSD: 128GB
5,800,000đ
Có 1 phiên bản cấu hình
Giảm 200,000đ
4GB (2 khe, full 16gb) SSD: 128GB
6,000,000đ 6,200,000đ
Có 1 phiên bản cấu hình
Giảm 700,000đ
4GB hoặc 8GB (2 khe, full 16gb) SSD: 128GB
6,200,000đ 6,900,000đ
Có 2 phiên bản cấu hình
Xem thêm 31 sản phẩm