Thương hiệu
Thương hiệu
Mức giá
Mức giá

Laptop dưới 5 triệu

Giảm 1,000,000đ
4,400,000đ 5,400,000đ
Có 1 phiên bản cấu hình
4GB (2 khe, full 16gb) SSD: 128GB
4,400,000đ
Có 1 phiên bản cấu hình
4GB (1 khe, full 4gb) SSD: 128GB
4,300,000đ
Có 1 phiên bản cấu hình
4GB (1 khe, full 4gb) SSD: 128GB
3,700,000đ
Có 1 phiên bản cấu hình
4GB (1 khe, full 4gb) SSD: 128GB
3,800,000đ
Có 1 phiên bản cấu hình
4GB (1 khe, full 4gb) SSD: 128GB
4,500,000đ
Có 1 phiên bản cấu hình
8GB (1 khe, full 8gb) HDD: 320GB
3,000,000đ
Có 1 phiên bản cấu hình
4GB (1 khe, full 4gb) SSD 120GB
6,200,000đ
Có 1 phiên bản cấu hình
Xem thêm 25 sản phẩm