Thương hiệu
Thương hiệu
Mức giá
Mức giá

Laptop dưới 5 triệu

4GB (4 khe, full 32gb) SSD: 128GB
4,200,000đ
Có 1 phiên bản cấu hình
5,400,000đ
Có 1 phiên bản cấu hình
4GB (1 khe, full 4gb) SSD 120GB
6,200,000đ
Có 1 phiên bản cấu hình
4GB (2 khe, full 16gb) SSD: 128GB
6,800,000đ
Có 1 phiên bản cấu hình
8GB (2 khe, full 16gb) SSD: 128GB
6,200,000đ
Có 1 phiên bản cấu hình
4GB (2 khe, full 16gb) HDD: 250GB/ SSD: 128GB
4,900,000đ
Có 2 phiên bản cấu hình
Xem thêm 4 sản phẩm