Thương hiệu
Thương hiệu
Mức giá
Mức giá

Laptop dưới 5 triệu

3,800,000đ
Có 1 phiên bản cấu hình
5,400,000đ
Có 1 phiên bản cấu hình
4GB (2 khe, full 16gb) SSD: 128GB
4,400,000đ
Có 1 phiên bản cấu hình
4GB (1 khe, full 4gb) SSD: 128GB
4,300,000đ
Có 1 phiên bản cấu hình
4GB (1 khe, full 4gb) SSD: 128GB
4,500,000đ
Có 1 phiên bản cấu hình
4GB (1 khe, full 4gb) SSD 120GB
6,200,000đ
Có 1 phiên bản cấu hình
4GB (1 khe, full 4gb) HDD: 320GB
4,100,000đ
Có 1 phiên bản cấu hình
Giảm 600,000đ
4GB (2 khe, full 16gb) SSD: 128GB
6,200,000đ 6,800,000đ
Có 1 phiên bản cấu hình
Xem thêm 15 sản phẩm