Thương hiệu
Thương hiệu
Mức giá
Mức giá

Laptop dưới 5 triệu

4GB (2 khe, full 16gb) HDD 250GB
3,800,000đ
Có 1 phiên bản cấu hình
4GB (2 khe, full 16gb) HDD: 320GB
3,900,000đ
Có 1 phiên bản cấu hình
4GB (2 khe, full 16gb) HDD 250GB
3,600,000đ
Có 1 phiên bản cấu hình
4GB (2 khe, full 16gb) HDD: 160GB
3,400,000đ
Có 1 phiên bản cấu hình
4GB (2 khe, full 16gb) HDD 250GB
3,900,000đ
Có 1 phiên bản cấu hình
4GB (2 khe, full 16gb) HDD 250GB
3,400,000đ
Có 1 phiên bản cấu hình
4GB (2 khe, full 16gb) HDD: 320GB
3,500,000đ
Có 1 phiên bản cấu hình
4GB (2 khe, full 16gb) HDD 250GB
3,200,000đ
Có 1 phiên bản cấu hình
Xem thêm 33 sản phẩm