Thương hiệu
Thương hiệu
Mức giá
Mức giá

Laptop dưới 5 triệu

Giảm 500,000đ
4GB (2 khe, full 16gb) HDD: 320GB
3,400,000đ 3,900,000đ
Có 1 phiên bản cấu hình
4GB (2 khe, full 16gb) SSD: 128GB
3,600,000đ
Có 1 phiên bản cấu hình
4GB (2 khe, full 16gb) HDD: 320GB
3,600,000đ
Có 1 phiên bản cấu hình
4GB (2 khe, full 16gb) HDD: 320GB
3,300,000đ
Có 1 phiên bản cấu hình
4GB (2 khe, full 16gb) HDD: 320GB
4,500,000đ
Có 1 phiên bản cấu hình
4GB (2 khe, full 16gb) HDD 250GB
3,400,000đ
Có 1 phiên bản cấu hình
4GB (2 khe, full 16gb) HDD: 320GB
3,400,000đ
Có 1 phiên bản cấu hình
4GB (2 khe, full 16gb) SSD: 128GB
4,900,000đ
Có 1 phiên bản cấu hình
Xem thêm 37 sản phẩm