Thương hiệu
Thương hiệu
Mức giá
Mức giá

Laptop dưới 5 triệu

4GB (1 khe, full 4gb) SSD: 128GB
3,400,000đ
Có 1 phiên bản cấu hình
4GB (1 khe, full 4gb) HDD: 320GB
2,900,000đ
Có 1 phiên bản cấu hình
4GB (1 khe, full 4gb) HDD 250GB
3,600,000đ
Có 1 phiên bản cấu hình
4GB (1 khe, full 4gb) HDD: 320GB
4,100,000đ
Có 1 phiên bản cấu hình
4GB (1 khe, full 4gb) HDD: 320GB
4,100,000đ
Có 1 phiên bản cấu hình
4GB (1 khe, full 4gb) HDD: 320GB
4,400,000đ
Có 1 phiên bản cấu hình
4GB (2 khe, full 16gb) SSD: 128GB
6,400,000đ
Có 1 phiên bản cấu hình
8GB (2 khe, full 16gb) SSD: 128GB
6,200,000đ
Có 1 phiên bản cấu hình
Xem thêm 34 sản phẩm