Thương hiệu
Thương hiệu
Mức giá
Mức giá

Laptop 8 đến 9 triệu

8GB (4 khe, full 32gb) SSD: 256GB
8,900,000đ
Có 1 phiên bản cấu hình
8GB (4 khe, full 32gb) SSD: 128GB
9,800,000đ
Có 1 phiên bản cấu hình
4GB (2 khe, full 16gb) SSD: 128GB
9,700,000đ
Có 1 phiên bản cấu hình
8GB (2 khe, full 16gb) SSD: 256GB
9,600,000đ
Có 0 phiên bản cấu hình
8GB (2 khe, full 16gb) SSD: 256GB
9,600,000đ
Có 1 phiên bản cấu hình
8GB (2 khe, full 16gb) SSD: 128GB
8,200,000đ
Có 1 phiên bản cấu hình
8GB (2 khe, full 16gb) SSD: 128GB
9,200,000đ
Có 1 phiên bản cấu hình
8GB (2 khe, full 16gb) SSD: 128GB
9,200,000đ
Có 2 phiên bản cấu hình
Xem thêm 25 sản phẩm