Thương hiệu
Thương hiệu
Mức giá
Mức giá

Laptop 8 đến 9 triệu

Giảm 1,500,000đ
8GB (1 khe, full 8gb) SSD: 512GB
12,200,000đ 13,700,000đ
Có 1 phiên bản cấu hình
8GB (2 khe, full 16gb) SSD: 128GB
9,200,000đ
Có 1 phiên bản cấu hình
4GB (2 khe, full 16gb) SSD: 128GB
8,600,000đ
Có 1 phiên bản cấu hình
8GB (2 khe, full 16gb) SSD: 256GB
9,800,000đ
Có 1 phiên bản cấu hình
12GB (2 khe, full 16gb) SSD: 240GB
9,500,000đ
Có 1 phiên bản cấu hình
8GB (2 khe, full 16gb) SSD: 256GB
8,100,000đ
Có 2 phiên bản cấu hình
Giảm 1,000,000đ
8GB (4 khe, full 32gb) SSD: 128GB
9,200,000đ 10,200,000đ
Có 2 phiên bản cấu hình
8GB (2 khe, full 16gb) SSD: 256GB
9,000,000đ
Có 1 phiên bản cấu hình
Xem thêm 29 sản phẩm