Thương hiệu
Thương hiệu
Mức giá
Mức giá

Laptop 8 đến 9 triệu

8GB (4 khe, full 32gb) SSD: 128GB
8,400,000đ
Có 2 phiên bản cấu hình
6 GB SSD: 128GB
9,200,000đ
Có 1 phiên bản cấu hình
8,800,000đ
Có 1 phiên bản cấu hình
4GB hoặc 8GB (2 khe, full 16gb) SSD: 128GB
8,700,000đ
Có 2 phiên bản cấu hình
Giảm 300,000đ
4GB (2 khe, full 16gb) SSD: 128GB
8,200,000đ 8,500,000đ
Có 1 phiên bản cấu hình
8GB (2 khe, full 32gb) SSD: 256GB
9,300,000đ
Có 2 phiên bản cấu hình
8GB (4 khe, full 32gb) SSD: 256GB
9,300,000đ
Có 4 phiên bản cấu hình
8GB (4 khe, full 32gb) SSD: 128GB
8,800,000đ
Có 1 phiên bản cấu hình
Xem thêm 20 sản phẩm