Thương hiệu
Thương hiệu
Mức giá
Mức giá

Laptop theo cấu hình

2,500,000đ
Có 1 phiên bản cấu hình
2GB (1 khe, full 2gb) SSD: 128GB
3,100,000đ
Có 1 phiên bản cấu hình
Giảm 500,000đ
4GB (2 khe, full 16gb) HDD: 320GB
3,400,000đ 3,900,000đ
Có 1 phiên bản cấu hình
Giảm 1,500,000đ
8GB (1 khe, full 8gb) SSD: 512GB
12,200,000đ 13,700,000đ
Có 1 phiên bản cấu hình
16GB (4 khe, full 32gb) SSD: 512GB
20,300,000đ
Có 1 phiên bản cấu hình
4GB (2 khe, full 16gb) SSD: 128GB
3,600,000đ
Có 1 phiên bản cấu hình
4GB (2 khe, full 16gb) SSD: 128GB
5,800,000đ
Có 1 phiên bản cấu hình
4GB (2 khe, full 16gb) SSD: 128GB
8,200,000đ
Có 1 phiên bản cấu hình
Xem thêm 141 sản phẩm