Thương hiệu
Thương hiệu
Mức giá
Mức giá

Laptop Cpu AMD

4GB (1 khe, full 4gb) HDD: 320GB
2,900,000đ
Có 1 phiên bản cấu hình
4GB (2 khe, full 16gb) HDD: 320GB
3,600,000đ
Có 1 phiên bản cấu hình
4GB (2 khe, full 16gb) HDD: 320GB
3,800,000đ
Có 1 phiên bản cấu hình
4GB (2 khe, full 16gb) HDD: 320GB
3,600,000đ
Có 1 phiên bản cấu hình
4GB (2 khe, full 16gb) HDD 250GB
3,400,000đ
Có 1 phiên bản cấu hình
Giảm 200,000đ
4GB (2 khe, full 16gb) SSD: 128GB
4,600,000đ 4,800,000đ
Có 1 phiên bản cấu hình
4GB (2 khe, full 16gb) HDD: 320GB
3,600,000đ
Có 1 phiên bản cấu hình
4GB (2 khe, full 16gb) SSD: 128GB
4,200,000đ
Có 1 phiên bản cấu hình
Xem thêm 2 sản phẩm

>>>Xem thêm laptop cpu core i3