Thương hiệu
Thương hiệu
Mức giá
Mức giá

Laptop Cpu AMD

8GB (2 khe, full 16gb) SSD: 256GB
11,800,000đ
Có 1 phiên bản cấu hình
8GB (1 khe, full 8gb) HDD: 320GB
3,000,000đ
Có 1 phiên bản cấu hình
4GB (2 khe, full 16gb) HDD: 320GB
3,800,000đ
Có 1 phiên bản cấu hình
4GB (2 khe, full 16gb) HDD 250GB
3,100,000đ
Có 1 phiên bản cấu hình
4GB (2 khe, full 16gb) HDD: 320GB
3,600,000đ
Có 1 phiên bản cấu hình
4GB (2 khe, full 16gb) HDD 250GB
3,400,000đ
Có 1 phiên bản cấu hình
4GB (2 khe, full 16gb) HDD: 320GB
3,400,000đ
Có 1 phiên bản cấu hình
4GB (2 khe, full 16gb) HDD: 320GB
3,200,000đ
Có 1 phiên bản cấu hình
Xem thêm 1 sản phẩm

>>>Xem thêm laptop cpu core i3