Thương hiệu
Thương hiệu
Mức giá
Mức giá

Laptop 5 đến 7 triệu

4GB (2 khe, full 16gb) SSD: 128GB
5,800,000đ
Có 1 phiên bản cấu hình
4GB (2 khe, full 16gb) SSD: 128GB
6,800,000đ
Có 1 phiên bản cấu hình
4GB (2 khe, full 16gb) SSD 120GB
6,400,000đ
Có 1 phiên bản cấu hình
4GB (2 khe, full 16gb) SSD: 128GB
5,400,000đ
Có 1 phiên bản cấu hình
Giảm 200,000đ
4GB (2 khe, full 16gb) HDD: 320GB
5,000,000đ 5,200,000đ
Có 1 phiên bản cấu hình
4GB (2 khe, full 16gb) SSD: 128GB
7,200,000đ
Có 1 phiên bản cấu hình
4GB (2 khe, full 16gb) SSD: 128GB
5,400,000đ
Có 1 phiên bản cấu hình
4GB (2 khe, full 16gb) SSD: 128GB
5,800,000đ
Có 1 phiên bản cấu hình
Xem thêm 40 sản phẩm